Vision

Vi tror på att stödja kvinnor i världen genom att skapa en känsla av mening och hopp genom hållbar sysselsättning.
Vi tror på en långsiktig lösning på fattigdomen genom att skapa arbetstillfällen och utbildning för de människor som behöver det bäst.
Vi tror på att betala ett skäligt pris för hantverket som tillåter kvinnorna att ha en inkomst som inte bara täcker de grundläggande behoven och omkostnader för hälsa och sjukvård,
utan också bekostar utbildning för deras barn och besparingar för familjen.
Vi tror att med en egen inkomst och möjligheten att uttrycka sig kreativt genom sitt hantverk så ökar självkänslan och bygger ett stabilt socialt kapital hos kvinnorna som är till nytta även för samhället i stort.
Vi tror på godheten i världen, och vi vill gärna att du ska vara med och skapa den – tillsammans med oss.

Be a part of the Fair Trade goodness, improve an artisan’s life by being fabulous

mayakvinna-fairtrade-midjevav-fairmonkey
mayakvinna-guatemala-fairtrade-fairmonkey
mayakvinna-huipil-blus-guatemala-fairmonkey-fairtradesasha-kvinna-producent-fairtrade-fairmonkey