Inspiration

Inspiration

I nästan ett decennium har Fair Monkey arbetat med kvinnogrupper runt om i världen som syftar till att öka kvinnors sociala status genom ekonomiskt oberoende och egenmakt.
Från Guatemalas högland till Sydafrikas slätter, Nepals bergsområden och Indiens färgstarka landsbygd kommer hantverket som byggt förtroende och hållbarhet i livet för de
kvinnliga producenterna och familjer genom att all handel sker helt med Fair Trade.


Kvinnor

Vi är stolta över att säga att kvinnor utgör över 85 % av hantverkarna i vårt nätverk av samarbetsproducenter.
Varje producentgrupp med kvinnor har insett att för att ha en röst i samhället behöver kvinnorna en egen inkomst.
Genom yrkesutbildning och hantverksutveckling, kan kvinnor stanna i sina byar och tjäna en stabil inkomst samtidigt som kvinnorna kan sköta både hem och hushållsuppgifterna.
I vissa fall även odla den marks som finns tillgänglig för försörjning.
Kvinnornas har genom sitt idoga arbete vunnit respekt i samhället – och för sig själva – som leverantörer av högklassigt hantverk, familjeförsörjare och hantverkare.
Detta, att stärka kvinnors möjligheter till försörjning och se deras självkänsla öka, är något som både inspirerar och driver oss framåt.

Be a part of the Fair Trade Goodness –change a woman’s life by being fabulous