Historia

Tanken med Fair Monkey

Fair Monkey har sitt ursprung i Världsbutiken i Laholm där vi arbetade tillsammans. Tanken växte om fler Fair Trade textilier och möjligheten att vara en positiv kraft för fler producenter i utvecklingsländer. När tanken väl slagit rot föddes Fair Monkey och vi bestämde oss för att starta vår verksamhet tillsammans med mayakvinnor från Guatemala. Varför just Guatemala? Magdalena har tidigare levt och arbetat i Guatemala. Insikten om mayakvinnornas levnadsvillkor och frånvaron av försörjningsmöjligheter gjorde samarbetsvalet enkelt. Lägger man dessutom till deras stora hantverksskicklighet och målmedvetenhet så var vår väg tydlig.


Verksamhet

Fair Trade är ett utmärkt redskap för att förbättra livsvillkoren för utsatta producenter i utvecklingsländer. Man bygger gemensamt handelsvillkoren och samtidigt ökar producenternas hantverksstolthet och självkänsla. Handeln är också ett utmärkt sätt att sprida kunskap om landets historia och människornas livsvillkor och belysa vikten av den rättvisa handeln. En del av Fair Monkeys verksamhet förutom importen och försäljningen är att belysa mayakvinnornas situation och vad den rättvisa handeln betyder för dem.


Producentbesök

Under de här åren har vi besökt kooperativen i Guatemala regelbundet. Resorna är en stor inspirationskälla där vi upplever, direkt, att samarbetet gör skillnad för kvinnorna och deras familjer. Resorna är även viktiga för att bygga goda relationer tillsammans med producenterna. Det är stort fokus på kunskapsförmedling angående produktutveckling och kvalitetssäkring. Vi försöker finna varor som har sin bakgrund i producentens kultur, mönster och teknik. Detta är speciellt viktigt för att bibehålla den traditionella kunskapen och traditionerna inom hantverket, som annars lätt försvinner när det inte genereras någon inkomst för arbetet. Det här motivera även yngre kvinnor att lära sig hantverket.