Läs mer

Inspireras av en värld fylld av Fair Trade, modern design och passion för hantverk med fokus på kvinnliga producenter och hantverkare.
Du skapar försörjning för skickliga hantverkare och deras familjer genom Fair Trade.
Med inkomsten för hantverket får kvinnorna och deras familjer en ekonomisk trygghet.
Du stärker utvecklingsmöjligheterna för kvinnor som ofta har få års utbildning med sej.
Kvinnornas egenvärde och deras stolthet över sina kunskaper och sitt hantverk ökar, samtidigt som kvinnans ställning i samhället stärks.
Du möjliggör bättre framtidsutsikter för döttrarna som genom den extra inkomsten får tillgång till en gedigen skolutbildning, något som kvinnorna ofta inte har råd med annars.
Fair Trade är originell och unik design med en genuin historia och innehåll.
Ofta finns en miljöaspekt med i hantverket, och generationers kunskap förblir levande när hantverket genererar inkomster.