Integritetspolicy

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

GDPR (General Data Protection Regulation) innebär ett ökat skydd för din personliga

integritet. Syftet med GDPR är att förstärka de rättigheter kring personuppgifter som du har

som enskild. Det är en EU-förordning men den omfattar alla företag som marknadsför varor

eller tjänster till EU-medborgare, oavsett vilket land företaget verkar i.

 

Den information som vi har i vårt register om dig som kund/återförsäljare är:

Företag/Organisation, Namn, Kontaktuppgifter, e-postadress, Beställning av

produkter samt organisationsnummer/momsregistreringsnummer.

 

Användning av information

 

De uppgifter som vi samlar in från dig används för att:

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp och tillhandahållande av support.
  • Leverera varor till rätt adress.
  • Följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslagar
  • Förbättra och möjliggöra allmän kundvård och kundservice
  • Kontakta dig via e-post eller telefon
  • Skicka ut nyhetsbrev

Vi använder oss av MailChimp för våra nyhetsbrev. MailChimp har själva ett åtagande för tredje part och skyddar information enligt GDPR. När du själv anmält dig till, eller bett oss registrera dig för, nyhetsbrev sparar vi din e-post för att kunna skicka ut dessa till dig. Du kan närsomhelst avsluta din prenumeration genom bifogad länk i varje utskick eller kontakta oss för att vi ska avsluta den åt dig.

Naturligtvis lämnar vi inte ut dina uppgifter till någon annan tredje part.

 

För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter

Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftning, för att kunna rapportera till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Finansinspektionen och andra svenska och utländska myndigheter i de fall vi är skyldiga att göra det.

 

Rätten till dina uppgifter

Du har rätt till att få tillgång av dina personuppgifter, få felaktiga uppgifter rättade samt borttagning av uppgifter om dessa inte längre behövs för de ändamål de samlats in eller behandlats.

Du har även rätt att närsomhelst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlats i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

Ändring av denna integritetspolicy

Fair Monkey kan vid behov komma att ändra eller komplettera denna integritetspolicy.

 

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Fair Monkey AB
Kullsgårdsvägen 39, 312 34 Laholm, Sverige
Telefon: +46 (0)430-303 50
info@fairmonkey.se