Sasha

Sasha är en av Indiens ledande Fair Trade organisationer sedan organisationen startades 1978. Deras uppgift är att stärka det Indiska lokalsamhället genom att möjliggöra och underlätta för marginaliserade grupper att bli självförsörjande, samtidigt som de bevarar gamla nervärvda hantverkstraditioner.

Sasha grundades i en tid av ekonomisk och social turbulens, då bland annat teknisk utveckling gjorde den indiska hantverkskulturen olönsam och trivialiserad. Den lilla hantverkskonst som fanns kvar utnyttjades av mellanhänder och avståndet mellan producent och konsument. Köparna hade ingen kännedom om hantverkets ursprung och hantverkarna visste ingenting om vilka som köpte produkterna vilket skapade missgynnande marknadsmöjligheter för hantverkarna, och kvinnor i synnerhet. 

Idag arbetar Sasha med över hundra hantverkare från hela Indien och bistår dem att utveckla sin verksamhet genom en rad olika insatser. Bland annat ger Sasha tillgång till utbildning, försäkringar, teknisk och finansiell rådgivning, liksom assistans och råd om marknadsföring. 

Sasha arrangerar även workshops, utställningar och informationstillfällen för att öka förståelsen för den internationella marknaden, och samtidigt som hantverkarna uppmuntras att utforska nya möjligheter av den lokala marknaden. Dessa tillfällen syftar också till kontaktskapande verksamhet, så att hantverkarna kan ta del av varandras kunskaper och växa tillsammans. Sasha hjälper även hantverkarna att skapa kontakter och nätverk utanför Indien att öka deras möjligheter att komma in på den internationella marknaden.   

Sashas version är att återuppta och bibehålla traditionella mönster och processer och skapa en känsla av historisk stolthet, samtidigt som designen möter efterfrågan och ger hantverkarna en möjlighet att konkurrera på en större marknad. Resultatet är spännande och färgglada accessoarer som är både användbara och som lyser upp med form och färg, med ursprung i traditionella indiska hantverkstraditioner.  

Sasha är en WFTO Guaranteed Member och var även med och grundade WFTO-Asien. De arbetar ständigt med att förbättra villkoren och försörjningsmöjligheterna för marginaliserade grupper och hantverkare, och har förutom marknadsorienterade aktiviteter även workshops om jämställdhet och utbildningstillfällen för att hanverkarna ska förstå och kunna ta del hela Fair Trade kedjan.  

Med livfulla och färgglada accessoarer som har sitt ursprung i indiska hantverkstraditioner, förbättras försörjningsmöjligheterna för de skickliga hantverkarna och deras familjer.

Sasha-Fairmonkey-Fairtrade-India-woman

Sasha-Fairtrade-Fairmonkey-India-handicraft

Sasha-Fairtrade-Fairmonkey-thread-India

sasha-fairtrade-india-fairmonkey-vava

Sasha-India-Fairtrade-Fairmonkey-hantverk

Sasha-India-Fairtrade-Fairmonkey-tråd

sasha-vavstol-kvinna-fairtrade-fairmonkey-india