WFTO:s principer

World Fair Trade Organisation

WFTO:s principer för Fair Trade

Code of Practice för alla medlemsorganisationer:
-Skapa möjligheter för marginaliserade producenter genom att stötta de fattigaste producentgrupperna.
-Öppenhet i organisationens struktur och i alla aktiviteter samt en utvecklande dialog mellan alla
aktörer inom Fair Trade vad gäller produkter och marknadsföring.
-Kapacitetsbyggande – stöd till produktutveckling, export och marknadstillträde för producenter.
-Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer för att utbilda och upplysa om Fair Trade.
-Betalning av ett rättvist pris till producenterna.
-Jämställdhet, ingen diskriminering och rätt till kollektiv organisering.
-Goda arbetsförhållanden – se till att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö.
-Inget utnyttjande av barn i arbetet – se till att FN:s barnkonvention följs.
-Miljö – aktivt verka för att göra verksamheter och produktion mer miljövänlig.
-Långsiktiga handelsförbindelser som baseras på solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt och som
bidrar till stöd och tillväxt för Fair Trade.Fair Money äe medlem iWorld Fair Trade Organization.
Fair Monkey är medlem i World Fair Trade Organization.