Ikat

Ikat

Ikat bildas genom att binda enskilda garner eller knippen av garn, med ett tätt omslag som appliceras i det önskade mönstret. Garnen färgas därefter. Bindningarna kan sedan ändras för att skapa ett nytt mönster och trådarna färgas igen med en annan färg. Denna process kan upprepas flera gånger för att framställa komplicerade, mångfärgade mönster.
När färgningen avslutats tas alla bindningar är bort och trådarna vävs till tyg. Ikat appliceras alltså på garnerna innan de vävs till tyg. Eftersom ytans design skapas i tråden istället för på det färdiga tyget, så blir båda ytorna på tyget mönstrat.

Textilsamlare

Ett kännetecken för ikat textilier är en skenbar oskärpa i mönstret. Oskärpan är ett resultat av den extrema svårigheten vävaren har att rada upp de färgade garner så att mönstret kommer ut perfekt i det färdiga tyget. Oskärpan kan reduceras genom användning av finare garner eller genom skickligheten hos montören. Ikats med liten suddighet, flera färger och komplicerade mönster är svårare att skapa och därför ofta dyrare. Emellertid är det suddigheten, som är så karakteristiskt för ikat ofta det som uppskattas av textilsamlare.
Ikat produceras i många traditionella textilier runt om i världen, från Indien till Centralasien, Sydostasien, Japan, Afrika och Latinamerika.

ikat-asomadek-fairmonkey-fairtrade

ikat-bambu-fairtrade-fairmonkey

ikat-fairmonkey-asomadek-fairtrade

ikat-fairtrade-fairmonkey

ikat-fargning-guatemala-asomadek-fairtrade-fairmonkey

ikat-trad-guatemala-fairmonkey-fairtrade