Blockprint

Blocktryck

Blocktryck är ett gammalt hantverk i Indien, där träklossar är huggna med intrikata mönster och dessa doppas i färg och tryckts på tyg upprepade gånger. Det finns många motiv, färger och tyger typiska för varje region i Indien. Dessa motiv har utvecklats över tiden och har stor kulturell betydelse. Mönstren utvecklats också på grund av influenser från Europa och Mellanöstern som har varit stora köpare av dessa tyger över århundraden.

Hantverksprocessen

Träblocket är noggrant förberedd som en relief, vilket innebär att områden som ska vara ”vita” skärs bort med en kniv, mejsel eller sandpapper och då lämnar motivet att visas i ”svart” vid ytan av träblocket. Blocket skärs längs träets ådring så det skapas träreliefer med motiv.
Först skuras och tvättas tyget så att alla stärkelsen avlägsnas. Detta för att säkerställa att färgämnena fastnar på tyget ordentligt.
Färgvattnet höjs till en hög temperatur som det våta tyget sedan doppas i och hantverkaren checkar ofta för att säkerställa att den önskade färgen uppnås. Det färgade tyg placeras sedan i fixeringslösningen, innan det tvättas igen.
Efter torkningen sträcks tyget mycket noggrant och läggs ut exakt på tryckbordet och säkras med stift.
Träblocken doppas i ett färgbad och pressas hårt på tyget. Trycket med träblocket på duken måste vara noggrant uträknat och väldigt precist för att uppnå en kontinuerlig utskrift. För färgutskrift där flera block används, så behövs ett block för varje färg, även om övertryck av två färger kan ge ytterligare färger på utskriften.
Stor skicklighet och noggrannhet krävs för att producera ett mönster som flyter vackert, utan att tryck- fälten är synliga.
Därefter ångas tyget i kokande vatten eller i en ånggenerator för att fixera färgen. Det sista steget är när det tryckta tyget torkas i solen, återigen för att fixera färgen. Det betyder att tryckprocessen är beroende av soligt väder och på regniga dagar blir inte trycken bra.

Screentryck

Screentryck är en tryckteknik som använder ett vävt nät för att stödja en bläckblockerande stencil. Konstruktionen överförs till en sträckt nylon eller polyester med hjälp av fotoreaktivt bläck. Detta bildar ett ogenomskinligt och transparent område. En rulle eller gummiskrapa flyttas över skärmens schablon och tvingar bläck förbi gängorna i det vävda nätets öppna områden och på så vis blir mönstret överfört på tyget.
Det tryckt tyget kokas och torkas sedan för att därefter strykas och vikas inför leverans.

blockprint-sasha-fairtrade-fairmonkey

blockprinting-sasha-indien fairtrade

screenprint-sasha-fairtrade-fairmonkey