Fair Trade

Med Fair Trade gör du skillnad

Genom ditt inköp förbättrar du livsvillkoren för småskaliga producenter och hantverkare i Syd.
Fair Trade är ett handelssamarbete baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel.
Rättvis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktiga handelsförbindelser samt respekt för mänskliga rättigheter och miljö är några av grundstenarna inom Fair Trade.
World Fair Trade Organization (WFTO)

WFTO är en global medlemsorganisation för alla inom Fair Trade. Medlemmar i WFTO är producenter, grossister, importörer och återförsäljare i över 70 länder.
Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garanterar rättigheterna för marginaliserade producenter– framförallt i Syd.
För dig som kund ger Fair Monkeys medlemskap i WFTO en extra försäkran att Fair Trade står i fokus för allt vårt arbete sedan starten 2006.

Här hittar du våra produkter

Rättvisa handelsvillkor

Med Fair Trade kan marginaliserade och missgynnade producenter i Syd utveckla sin förmåga att ta mer kontroll över sitt arbete och sina liv när de är bättre organiserade,
har bättre resurser och stöd, och kan få hjälp att säkra tillgången till allmänna marknader genom rättvisa handelsvillkor.

Behålla textiltraditioner

Genom Fair Trade bidrar man dessutom till att främja kulturell identitet och bevarande.
Till exempel har mayakvinnorna möjlighet att fortsätta sina textiltraditioner och samtidigt få ut det verkliga värdet för sina varor vilket stöder deras ekonomiska överlevnad.
Utan den internationella marknaden och de ekonomiska förmånerna som Fair Trade ger, skulle produktionen av de traditionella textilierna med dess mönster försvinna naturligt och dess tekniker
så småningom glömmas bort.

Maria-Rosa-Magdalena-fairmonkey-fairtradeAsomadek-mayakvinnor-fairtrade-fairmonkey-guatemala-producent

Länkar