Inlägg

 • En guide till de 17 målen för hållbar utveckling

  FN skapade de 17 målen för hållbar utveckling 2015 för att bidra till att skapa en mer hållbar framtid för alla. Dessa globala mål syftar till att utrota fattigdomen, skydda planeten och säkerställa välstånd för alla på jorden. Låt oss ta en titt på vad dessa mål är och varför de är viktiga. De 17 […]

  Read more

 • floating green leaf plant on person's hand

  Skillnaden mellan hållbar utveckling och hållbar tillväxt

  I dagens värld är hållbarhet ett hett ämne. Det missförstås ofta och används omväxlande med andra termer som hållbar utveckling och hållbar tillväxt. Men vad betyder dessa begrepp egentligen? Låt oss utforska skillnaderna mellan hållbar utveckling och hållbar tillväxt. Hållbar utveckling Hållbar utveckling definieras som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande […]

  Read more

 • blue and white desk globe on green grass field during daytime

  En guide till hållbarhet i vardagen

  Vi lever i en tid där klimatförändringar och miljöproblem är allt mer påtagliga. Många av oss känner oro för vår framtid på jorden och vill göra vår del för att göra världen till en bättre plats. En hållbar livsstil är ett bra sätt att börja. Här får du en guide till hur du kan införa […]

  Read more

 • woman holding leaf

  En närmare titt på Agenda 2030 för hållbar utveckling

  Agenda 2030 för hållbar utveckling är en global handlingsplan för länder runt om i världen för att bidra till att skapa en bättre framtid. Den antogs av alla FN:s medlemsstater 2015 och innehåller 17 mål för hållbar utveckling som har specifika mål som ska uppfyllas till 2030. Dessa mål är utformade för att ta itu […]

  Read more

 • blue and white plastic pack lot

  Återvinning – En översikt av olika typer av återvinning

  Mer än någonsin tidigare blir vi som samhälle mer medvetna om behovet av att minska vårt ekologiska fotavtryck. Ett sätt att göra detta är genom återvinning. I sin enklaste form innebär återvinning att man tar föremål som inte längre är användbara och omvandlar dem till nya föremål. Denna process kan bidra till att bevara resurser, […]

  Read more

 • two white-and-red sheeps

  Rättvisemärkning och djurskydd – vad gör rättvisemärkta produkter för att skydda djur?

  Rättvisemärkning och djurskydd är två områden som ofta hänger ihop. När man pratar om rättvisemärkning handlar det om att säkerställa att produkter har producerats på ett rättvist och hållbart sätt, med hänsyn till människor, miljö och djur. Djurskydd handlar om att se till att djur behandlas med respekt och värdighet och att deras djurvälfärd tas […]

  Read more

 • water drop on bucket photo

  9 saker du kan göra för att spara på vatten

  Vatten är en viktig resurs som vi måste ta hand om. Här är nio saker du kan göra för att spara på vatten: Genom att göra dessa enkla saker kan du bidra till att spara på vår viktiga vattenresurs, samtidigt som du kan spara pengar på sikt. Tänk alltid på att vattnet är en resurs […]

  Read more

 • green plant

  5 saker du kan göra för att leva ett mer hållbart liv

  Om du vill bidra till en mer hållbar värld är det inte alltid lätt att veta vad man ska göra. Här kommer därför fem enkla saker du kan göra för att leva ett mer hållbart liv: Genom att göra dessa enkla saker kan du bidra till en mer hållbar värld, samtidigt som du kan spara […]

  Read more

 • two person walking towards mountain covered with snow

  Skapa en mer hållbar värld genom dina inköp

  Vi vill alla skapa en bättre och mer hållbar värld. Men vad kan vi göra? Ett av de bästa sätten är att minska vårt koldioxidavtryck och handla hållbart. Med varje köp har du möjlighet att påverka. Här är några tips om hur du kan göra mer hållbara inköp och bidra till en mer hållbar värld […]

  Read more

 • Skillnaden mellan olika rättvisemärken

  Har du någonsin undrat vad det betyder när en produkt är märkt som ”rättvisemärkt”? Vad skiljer den från andra produkter och varför är det viktigt att stödja företag som använder denna märkning? Rättvisemärkta produkter är viktiga eftersom de bidrar till att förbättra livet för producenter och arbetare i utvecklingsländer som ofta är utsatta för exploatering. […]

  Read more