people sitting on chairs inside building

Brundtlandkommission: Vad du behöver veta om Brundtlandrapporten

Brundtlandkommissionen var ett inflytelserikt mellanstatligt organ som inrättades 1983 och gav ut en rapport vid namnet ”Vår gemensamma framtid” (egentligen Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future), informellt kallat för Brundtlandrapporten.

Dess uppdrag var att ta itu med globala miljö- och utvecklingsfrågor och att tillhandahålla en omfattande uppsättning rekommendationer för global hållbarhet.

Låt oss ta oss tid att förstå denna viktiga kommission och dess bestående inverkan.

Bakgrund

Brundtlandkommissionen inrättades av FN:s generalförsamling 1983 och leddes av Gro Harlem Brundtland, då Norges statsminister.

Den bestod av representanter från olika länder och bakgrunder, såsom ekonomer, politiska ledare, forskare, jurister, aktivister och affärsmän.

Den sammanträdde i tre år för att bedöma läget för den globala utvecklingen vid den tidpunkten. Målet var att skapa en omfattande uppsättning rekommendationer som skulle säkerställa hållbarhet för framtida generationer.

Rapporten från Världskommissionen för miljö och utveckling

Resultatet av kommissionens arbete blev rapporten från Världskommissionen för miljö och utveckling (även känd som Vår gemensamma framtid).

Denna mycket inflytelserika rapport tog upp frågor som klimatförändringar, fattigdomsminskning, befolkningstillväxt, förvaltning av naturresurser, ekonomisk utveckling, internationell styrning, handelsavtal, livsmedelssystem, standarder för energieffektivitet, hållbara jordbruksmetoder, urbaniseringsmönster med mera.

Rapporten fokuserade inte bara på miljöfrågor utan även på ekonomiska frågor – och betonade att social rättvisa måste beaktas om vi ska kunna uppnå en hållbar utveckling i hela världen.

Arvet från Brundtlandkommissionen

Rapporten hade en betydande inverkan på det internationella beslutsfattandet kring hållbarhetsfrågor.

Den introducerade begrepp som ”hållbar utveckling” som antogs av organisationer som Europeiska unionen och regeringar över hela världen.

Dessutom gav den en ram för att förstå hur miljöskydd kan samexistera med ekonomisk tillväxt – en nödvändig idé i dagens värld där klimatförändringarna har blivit ett ständigt närvarande hot.

På det hela taget förändrade den vårt sätt att tänka på vårt förhållande till naturen – och betonade att alla nationer har ett gemensamt ansvar när det gäller att skydda vår planets resurser för framtida generationer.

Brundtlandkommissionen hade en enorm inverkan på det internationella beslutsfattandet kring hållbarhetsfrågor och introducerade begrepp som ”hållbar utveckling” som sedan dess har antagits av många regeringar världen över.

I rapporten presenterades en omfattande vision för hur vi kan hantera vår miljö på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som vi uppnår ekonomisk tillväxt – vilket visar att dessa två mål inte utesluter varandra utan kan komplettera varandra om de hanteras på rätt sätt.

I slutändan lämnade den oss med ett budskap som fortfarande är relevant i dag: vi måste tänka bortom oss själva om vi vill att vår planets resurser ska vara tillgängliga även för framtida generationer att njuta av!